Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stosownie do wymagań art. 80 ust. 5 ustawy z 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych wymaga zasięgnięcia opinii właściwego burmistrza.

Czy w przypadku kiedy wniosek o zatwierdzenie projektu został złożony przez ww. burmistrza wymagane jest uzyskanie od niego przedmiotowej opinii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację