Czy w przypadku, gdy wykonawca wprowadził zamawiającego w błąd podając nieprawdziwe informacje w prowadzonym przez tego zamawiającego postępowaniu, będzie on podlegał wykluczeniu w kolejnym postępowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bardzo proszę o interpretację art. 109 ust. 1 pkt 8 PZP. Dokładnie chodzi mi o informację, czy zamawiający może wykluczyć wykonawcę na tej podstawie w przypadku, gdy w innym, prowadzonym przez tego zamawiającego, postępowaniu wykonawca wprowadził zamawiającego w błąd, podając nieprawdziwe informacje w zakresie spełniania warunku udziału, który w przedmiotowym postępowaniu nie uległ zmianie?

Nadmienić należy również, że zamawiający wszczął postępowanie niezwłocznie (w okresie kilku dni) po unieważnieniu postępowania, w którym to został wprowadzony w błąd oraz przewidział w dokumentach postępowania w/w przesłankę wykluczenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX