Czy w przypadku, gdy w budynku szkoły znajduje się mieszkanie któremu szkoła odsprzedaje ciepło, szkoła może ubiegać się o dodatek dla podmiotu wrażliwego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła Podstawowa jest jednostką organizacyjną gminy i z ustawy z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw jest uprawniona do składania wniosku o przyznanie dodatku dla podmiotu wrażliwego w związku z ponoszeniem kosztów zakupu: węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Szkoła posiada w swoich zasobach mieszkanie dla emerytowanego pracownika i odsprzedaje zakup oleju opałowego.

Czy w związku z faktem odsprzedaży oleju (refaktury) Szkoła może ubiegać się o dodatek dla podmiotu wrażliwego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX