Czy w przypadku, gdy rekultywacja nie dotyczy gruntów zdewastowanych i zdegradowanych organ powinien umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy nawożenia mas ziemnych na grunty, zasypywania naturalnych obniżeń terenu - według wnioskodawcy rekultywacja.

Czy w opisanej sytuacji należy wydać decyzję odmowną na rekultywację?

Czy należy uznać decyzję za bezprzedmiotową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX