Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2018 r.

PYTANIE

Podatnik stosuje procedurę uproszczoną. Zgodnie z art. 33a ust. 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Zdarza się, że odprawy w jednym miesiącu dokonywane są w dwóch urzędach celnych.

Czy to oznacza, że deklarację VAT, w której podatek został rozliczony należy wysłać do dwóch urzędów celnych?

Do tej pory wysyłaliśmy deklarację tylko do Urzędu Celnego w Łodzi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?