Nowość Czy w przypadku gdy nie upłynęły trzy miesiące od dnia otrzymania faktur podatnik będzie mógł odliczyć wynikający z nich podatek naliczony w pierwszej składanej deklaracji za maj 2023?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma rozpoczęła działalność w marcu. Jest to punkt sprzedający kebaby. Zakupili kasę fiskalną w marcu, ustawili na niej stawki podatku VAT i rozpoczęli sprzedaż z naliczonym podatkiem. Niestety nie złożyli deklaracji VAT-R przed rozpoczęciem sprzedaży. Dopiero są zarejestrowani od 1 maja 2023 r. Wiem na pewno, że za marzec i kwiecień brak jest możliwości odliczeń podatku naliczonego z zakupów. Będzie możliwy do odliczenia VAT z tych zakupów dopiero w maju. Ale zastanawiam się nad faktem wykazania podatku należnego za marzec i kwiecień.

Czy taki obowiązek ciąży na podatniku mimo braku zgłoszenia do rejestru podatników podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX