Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie jest równa największej masie odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie i są to odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z 7.02.2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 256) - dalej r.w.s.z.r. ma zastosowanie § 2 ust. 3 r.w.s.z.r.?

Ponieważ § 2 ust. 4 i 5 r.w.s.z.r. się w tej sytuacji wykluczają.

Czy należy policzyć stawkę według wzoru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?