Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy klient posiada środki na rachunku bankowym, jednakże Bank nie posiada pełnomocnictwa do rachunku bankowego, a występują zaległości w spłacie rat i odsetek należnych Bankowi, Bank może dokonać potrącenia z rachunku bankowego swoich zapadłych należności na podstawie pisemnego oświadczenia o potrąceniu w dowolnym momencie, czy też Bank powinien czekać do momentu złożenia przez klienta dyspozycji wypłaty środków z ww. rachunku bankowego i w tym momencie dokonać potrącenia z rachunku zapadłych należności również na podstawie pisemnego oświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację