Czy w przypadku gdy firma przy wprowadzaniu informacji na stronę internetową korzysta z pomocy firmy, która tworzyła tę stronę należy zawrzeć umowę o zachowaniu poufności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma przy wprowadzaniu informacji na stronę internetową korzysta z pomocy firmy, która tworzyła tę stronę. Strony nie zawarły umowy. Czy w takim przypadku należy zawrzeć z tą firmą umowę o zachowaniu poufności czy wystarczy oświadczenie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access