Czy w przypadku, gdy eksploatacja instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego nie obejmuje wykorzystywania substancji... - OpenLEX

Czy w przypadku, gdy eksploatacja instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego nie obejmuje wykorzystywania substancji powodującej ryzyko, podmiot powinien opracować analizę ryzyka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy eksploatacja instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego nie obejmuje wykorzystywania, produkcji lub uwalniania substancji powodującej ryzyko koniecznym jest opracowanie "analizy ryzyka", czy też wystarczy oświadczenie wnioskodawcy o przedmiotowych substancjach w procesie produkcyjnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX