Czy w przypadku gdy do urzędu wpływa zmiana nieistotna zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dot. zmiany wielkości i rodzaju emisji, to traktujemy to jako zgłoszenie czy jako informację o zmianie danych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku gdy do urzędu wpływa zmiana nieistotna zgłoszenia instalacji (dotyczy zmiany wielkości i rodzaju emisji) wytwarzającej pola elektromagnetyczne, to traktujemy to jako zgłoszenie czyli dopiero po upływie 30 dni jest taka zmiana zgłoszenia przyjęta, czy traktujemy to jako informację o zmianie danych i informacja ta zostaje przyjęta z dniem kiedy wpłynęła do urzędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX