Czy w przypadku gdy decyzja o nadaniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami została wydana z naruszeniem prawa to można kierowcę pozbawić nabytych na jej podstawie uprawnień?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 151 § 2 k.p.a. starosta wydał decyzję o stwierdzeniu wydania kierowcy uprawnień kat. C z naruszeniem prawa. Podstawą wznowienia postępowania był art. 145 § 1 pkt 1 k.p.a., a sfałszowanie dowodów w sprawie zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Decyzja nie została uchylona z powodu istnienia okoliczności wskazanych w art. 146 § 1 k.p.a. (od wydania decyzji upłynęło ponad 10 lat).

Czy decyzja o wydaniu decyzji o wydaniu prawa jazdy kat. C z naruszeniem prawa wywołuje skutki prawne i na tej podstawie starosta może pozbawić kierowcę nabytych uprawnień kat. C?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX