Czy w przypadku dotacji udzielonej fundacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prawidłowe jest by w umowie dotacyjnej wkładem własnym fundacji w realizację zadania publicznego były tylko środki finansowe ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku dotacji udzielonej fundacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa, prawidłowe jest by w umowie dotacyjnej wkładem własnym fundacji w realizację zadania publicznego były tylko środki finansowe ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego?

Jeżeli tak, to czy prawidłowym jest, by w ramach rozliczenia faktycznie poniesionych wydatków przez fundację, zwiększony został udział innych środków finansowych poprzez zwiększenia świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego w stosunku do zakładanego w umowie dotacyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX