Czy w przypadku długoterminowego urlopu Wójta, porozumienia zawarte na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z jednostkami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu może podpisać Zastępca Wójta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W myśl art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej - dalej u.p.p.d., Zespół Interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, ale czy w przypadku długoterminowego urlopu Wójta, który koliduje z zachowaniem ustawowych terminów, porozumienia zawarte na podstawie art. 9c ust. 8 u.p.p.d. z jednostkami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu może podpisać Zastępca Wójta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX