Czy w przypadku braku normy przedsiębiorca powinien posiadać Krajowe Oceny Techniczne bądź Rekomendacje Techniczne dla poszczególnych produktów, czy może dla trzech grup budowlanych wskazanych w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca zamierza przetwarzać odpady o kodach: 07 02 12 - odpady tworzyw sztucznych, 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, 16 0119 - tworzywa sztuczne, 17 02 03 - tworzywa sztuczne, 19 08 09 - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze. W wyniku procesu przetwarzania ww. odpadów powstać mają produkty (art. 14 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. - utrata statusu odpadu), które za względu na planowane zastosowanie zakwalifikowane zostały do trzech grup budowlanych:

1. spoiwa hydrauliczne do podbudowy dróg i stabilizacji podłoża (płyty),

2. wyroby podłogowe i posadzkowe do zastosowań zewnętrznych i wykańczania dróg i chodników (kostki, płyty, obrzeża, bloki),

3. zestawy budowlane, komponenty, prefabrykaty - elementy elastomerowe np. do nawierzchni szynowych.

Jakie normy/parametry/wymagania spełniać powinny przed wprowadzeniem do obrotu ww. produkty, które powstaną z przetwarzania tworzyw sztucznych?

Jakie szczegółowe warunki utraty statusu odpadów powinny być zawarte w zezwoleniu na przetwarzanie ww. odpadów?

Czy w przypadku braku normy przedsiębiorca powinien posiadać Krajowe Oceny Techniczne bądź Rekomendacje Techniczne (ewentualnie inne dokumenty) dla poszczególnych produktów (tj. dla płyty, krawężnika), czy może dla trzech grup budowlanych wskazanych w pytaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX