Czy, w przedstawionej sytuacji, burmistrz ma prawo ukarać właściciela za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia? - OpenLEX

Czy, w przedstawionej sytuacji, burmistrz ma prawo ukarać właściciela za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel działki budowlanej wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Podanie wniósł do nadleśnictwa załączając do wniosku archiwalne dokumenty potwierdzające, że w przeszłości działka miała jeszcze charakter leśny. Na podstawie tych dokumentów uzyskał od nadleśnictwa zezwolenie na usunięcie drzew. Przystąpił do wycinki na podstawie tego zezwolenia. Sąsiedzi wnioskodawcy poinformowali o wycince wydział ROŚ w gminie. Wszczęto postępowanie wyjaśniające w tej sprawie – po sprawdzeniu dokumentów stwierdzających, że działka ma charakter budowlany zaalarmowano nadleśnictwo i zwrócono się o złożenie wyjaśnień. Nadleśnictwo, po interwencji gminy, anulowało wydane zezwolenie i wstrzymało dalszą wycinkę. Jednak część drzew została już usunięta – w czasie od wydania zezwolenia do jego anulowania. Wezwany do złożenia wyjaśnień wnioskodawca przyznał się do usunięcia kilku drzew na podstawie wadliwego zezwolenia, dołączył również dokumenty archiwalne mogące świadczyć o tym, że działka w przeszłości maiła charakter leśny.

Czy w związku z tym burmistrz ma prawo ukarać właściciela za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – w świetle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

Czy burmistrz jest tu właściwym organem do wydania zezwolenia, a nie nadleśnictwo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?