Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Instalacja eksploatowana przez Przedsiębiorstwo podlega pod konieczność uzyskania pozwolenie zintegrowanego. W wyniku funkcjonowania instalacji powstają niewielkie ilości odpadów < 1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych i < 5 tys. Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne.

Czy w pozwoleniu zintegrowanym mają znaleźć się odpady wytwarzane jedynie w wyniku funkcjonowania instalacji czy wszystkie powstające na terenie przedsiębiorstwa odpady?

Czy obowiązują tutaj w ogóle progi 1 Mg odpadów niebezpiecznych i 5 tys. odpadów innych niż niebezpieczne jak dla pozwoleń sektorowych na wytwarzanie?

Czy odpady wytwarzane należy umieszczać w pozwoleniu zintegrowanym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?