Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Skowysz Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2016 r.

PYTANIE

Czy w świetle § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego- dalej r.w.ś.w.z. - w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń odprowadzanych do wód pochodzących z osiedla mieszkaniowego?

W § 21 ust. 1 pkt 1 r.w.ś.w.z. mowa o zanieczyszczonych powierzchniach miast.

Jeżeli jednak powierzchnie potencjalnie zanieczyszczone na terenie osiedla to drogi osiedlowe i parkingi o powierzchni <0,1 ha, to czy w tym wypadku w pozwoleniu wodnoprawnym nie ustala się dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację