Czy w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienia "uzupełniające" konieczne jest ustalanie warunków udziały w postępowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Warunki udziału w postępowaniu art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.

Czy w postępowaniu w trybie wolnej ręki na tzw. zamówienie podobne art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. - warunki udziału w postępowaniu muszą być takie same jak w zamówieniu podstawowym?

Czy powinny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem podobnym (zamówienie podobne ma mniejszy zakres i mniejszą wartość)?

Czy w ogóle stawiać warunki udziału skoro i tak negocjujemy tylko z wykonawcą zamówienia podstawowego?

Zamówienie podobne było przewidziane w SIWZ i ogłoszeniu, wartość szacunkowa była powiększona itd.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX