Czy w postępowaniu w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stronie powinno się zapewnić czynny udział w przesłuchaniu świadków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wezwał stronę do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Właściciel złożył deklarację, ale budzi ona wątpliwości co do ilości osób oraz daty powstania obowiązku opłaty. Organ wszczął postępowanie w sprawie określenia zobowiązania.

Czy powinno się zapewnić stronie czynny udział w przesłuchaniu świadków na podstawie ordynacji podatkowej?

Organ nie ma innej możliwości zebrania dowodów, a obawia się, że świadkowie będą bali się zeznawać przy stronie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX