Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki występuje formalnie pojęcie oferty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w postępowaniu z wolnej ręki występuje pojęcie oferty?

Czy zamawiający ma obowiązek przewidywania zmian w umowie, żeby potem móc dokonać zmian np. terminu w postępowaniu z wolnej ręki?

Czy ma obowiązek wynikający z art. 95 nowego PZP, czyli wymóg wskazania zatrudnienia na umowę o prace - postępowanie z wolnej ręki dotyczy usługi?

Czy zamawiający musi określać inne kryteria niż cena?

Czy odpowiedz na zaproszenie, czyli tzw. oferta musi być złożona elektronicznie?

Oczywiści w reżimie nowego PZP.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX