Czy w postępowaniu prowadzonym w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, należy ustalić strony postępowania zgodnie z art. 28 k.p.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w postępowaniu prowadzonym w sprawie zatwierdzenia (w drodze decyzji administracyjnej) dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (konkretnie: piasku - płytko zalegającego) - art. 88 ustawy z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064) – pr. geol., należy ustalić strony postępowania zgodnie z art. 28 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a.?

Jeżeli tak, to jakie kryterium należałoby zastosować?

Odległość nieruchomości od złoża?

Czy zasady obowiązujące przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, czy też inne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX