Czy w postępowaniu odwoławczym, SKO znów może uchylić decyzję organu I instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wydał decyzję dotyczącą odmowy dodatku węglowego.

Strona odwołała się do SKO. SKO uchyliło decyzję organu i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Organ po zastosowaniu wytycznych SKO, ponownie odmówił prawa do świadczenia - dodatek węglowy. Strona ponownie wniosła odwołanie.

Czy w postępowaniu odwoławczym, SKO znów może uchylić decyzję organu I instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia?

Czy istnieją przepisy nakazujące SKO przyznanie lub odmowę świadczenia, gdyż jest to kolejna decyzja odmawiająca wydana przez organ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX