Czy w postępowaniu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu dotyczącym budowy sieci wod-kan., w związku z tym, że zamawiający może odzyskać podatek VAT, może on w zapytaniu ofertowym wskazać, że wiążąca jest cena netto?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pyrka Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający chce przeprowadzić postępowanie poniżej progów ustawy Pzp na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu dotyczącym budowy sieci wod-kan. W związku z tym, że Zamawiający może odzyskać podatek VAT to czy może w zapytaniu ofertowym wskazać, że wiążąca jest cena netto?

Często oferty składane są przez wykonawców, którzy nie są podatnikami podatku VAT i ich cena netto=brutto jest dla zamawiającego mniej korzystna niż oferty wykonawców płacących VAT, których cena netto jest niższa. W ofercie należałoby wskazać cenę netto+VAT=brutto, jednak punktowana byłaby cena netto.

Czy taki zamysł będzie w zgodzie z ustawą z 9.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX