Czy w postanowieniu o ustaleniu kosztów postępowania rozgraniczeniowego córka strony niebędąca właścicielem powinna być w części obciążona kosztami?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W toku prowadzonego postępowania rozgraniczeniowego jedna ze stron postępowania zmarła. Organ wystąpił do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora spadku, lecz wniosek został odrzucony z uwagi na fakt, że żyje córka zmarłej. W związku z powyższym jako następcę prawnego zmarłej strony - do udziału w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony, organ wezwał jej jedyną córkę (nie zostało przeprowadzone postepowanie spadkowe po zmarłej). Organ zakończył postępowanie administracyjne dot. rozgraniczenia zatwierdzając granice rozgraniczanych nieruchomości.

Czy w postanowieniu o ustaleniu kosztów postępowania rozgraniczeniowego córka strony niebędąca właścicielem powinna być również w części obciążona kosztami postępowania rozgraniczeniowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX