Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 48 ust. 8 u.dz.l. w posiedzeniach rady społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

Czy zgodnie z tym przepisem, w przypadku braku w składzie rady społecznej przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w posiedzeniu rady społecznej mają prawo uczestniczyć przedstawiciele samorządu lekarzy oraz samorządu pielęgniarek i położnych, czy również przedstawiciele innych samorządów zawodów medycznych (np. samorządu diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, psychologów)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?