Czy w pomieszczeniach biurowych należy wykonywać pomiary stężenia substancji chemicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zamajtys Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie produkcyjnym używane są organiczne, lotne rozpuszczalniki chemiczne (m.in. styren, octan etylu, ksyleny). Hale produkcyjne nie stanowią odrębnego budynku. Część biurowa jest dobudowana do części produkcyjnej.

Czy w związku z samą obecnością na terenie zakładu pracy styrenu, octanu, ksylenu powinno się wykonywać pomiary stężenia tych substancji chemicznych również na stanowiskach pracy niezwiązanych z produkcją (na stanowiskach administracyjno-biurowych - w pomieszczeniach biurowych)?

Kiedy można uznać, że na stanowisku pracy nie występują żadne chemiczne czynniki szkodliwe?

Czy w razie kontroli pracodawca powinien posiadać jakąś dokumentacje, z której będzie wynikać, że w pomieszczeniach administracyjno-biurowych te substancje nie są obecne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX