Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W warunkach zabudowy określono inwestycję jako: budowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz powierzchnią biologicznie czynną.

Czy w świetle tak określonej decyzji o warunkach zabudowy można uzyskać pozwolenie na budowę dla budynku domu studenckiego / hotelu?

Kategoria budowlana IX / XIV?

Czy w pojęciu planistycznym - budynek usługowy - zawiera się hotel lub akademik?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?