Czy w podstawie nagrody jubileuszowej nauczyciela, do której nabył prawo we wrześniu, znajdzie się średnia z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dąbrowska Paula
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej 30.09. Do jej podstawy doliczono tzw. godziny uśrednione z roku szkolnego. Za wrzesień nauczyciel otrzymał wyższą kwotę z nadgodzin niż wynikająca z uśrednienia.

Czy w związku z tym podstawa nagrody jubileuszowej powinna być wyrównana?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access