Czy w podstawie nagrody jubileuszowej należy uwzględnić otrzymane dodatki specjalne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka budżetowa wypłaca pracownikom dodatki specjalne z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych (na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r.) do wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego. Pracownik w miesiącu maju otrzymał dodatek w wysokości 30% na okres 01-31.05.2023 oraz w lipcu na okres 01-31.07.2023 r. w wysokości 35 %. W sierpniu nabywa prawo do nagrody jubileuszowej.

Czy w podstawie tej nagrody należy uwzględnić otrzymane dodatki specjalne, a jeśli tak, to w jakiej wysokości - jako średnia z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających nabycie prawa do jubileuszu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX