Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z likwidacją wskutek reorganizacji stanowiska urzędniczego zajmowanego przez pracownika, pracodawca zamierza przenieść pracownika na inne stanowisko adekwatne do jego wykształcenia i umiejętności. Pracownik przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Czy w związku z tym doręczenie pisma pracownikowi przenoszącego jego na inne stanowisko będzie skuteczne? Nadmieniam, że do czynności wynikającej z art. 23 wyż. cyt. ustawy nie mają, zgodnie z orzecznictwem zastosowania przepisy Kodeksu pracy, a w tym przepisy szczególne dotyczące ochrony stosunku pracy, np. społeczny inspektor pracy. Natomiast z KP np. art. 38 i 39. Czy w związku z tym na zasadzie analogi wyłączony jest także art. 41 k.p., skoro przeniesienie służbowe jest czynnością jednostronną pracodawcy, do której nie maja zastosowania przepisy k.p. dotyczące wypowiedzeń. Czy w piśmie przenoszącym należy informować pracownika o prawie do sądu a jeżeli tak, to w jakim trybie i terminie wniesienia pisma do Sądu, szczególności, iż nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?