Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada Gminy w kwietniu podjęła uchwałę o przedłużeniu terminu płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do 15 maja 2020 r. W uchwale wprowadzono zapis, że wchodzi ona w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym. Publikacja nastąpiła 4 maja 2020 r. Uchwała weszła więc w życie po terminie płatności raty, co spowodowało, że termin tej raty nie został przesunięty. Następnie dnia 21 maja Rada gminy podjęła kolejna uchwałę, wprowadzając zmianę do poprzedniej, poprzez zapis: ,,Uchwała obowiązuje od dnia 1 maja 2020 r." Do organu podatkowego dnia 19.05.2020 r. wpłynął wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, z tytułu raty, której termin płatności przypada na 15.05.2020 r.

Czy w opisanym przypadku należy rozpatrzyć ww. podanie o umorzenie zaległości podatkowej, mając na uwadze uchwałę podjętą dnia 21.05.2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?