Czy w opisanym przypadku wymagane jest uzyskanie pozwolenia na pobór wód z częściowo zrekultywowanego zbiornika poeksploatacyjnego oraz odprowadzanie ścieków przemysłowych (wód popłucznych) do tego zbiornika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie Zakładu znajdowały się trzy kopalnie kruszywa oraz zakład przeróbczy kruszywa. Wydobycie z jednej kopalni zostało zakończone, a teren został całkowicie zrekultywowany. Zakończono również wydobycie kopalin z drugiej kopalni, a teren powydobywczy został częściowo zrekultywowany. Rekultywacja terenu po drugiej kopalni w kierunku wodnym objęła część zbiornika poeksploatacyjnego. Obecnie prowadzone jest wydobycie z trzeciej kopalni. Materiał wydobywany z trzeciej kopalni przewożony jest na teren zakładu przeróbczego oddalonego 0,5 km od złoża, gdzie jest kruszony, przesiewany i płukany. Woda do płukania materiału pobierana jest za pomocą pompy z częściowo zrekultywowanego zbiornika poeksploatacyjnego po drugiej kopalni, z której zakończono wydobycie i odprowadzana zwrotnie do tego samego zbiornika poeksploatacyjnego. Wg przedstawiciela Zakładu woda pobierana jest i odprowadzana po płukaniu do zbiornika poeksploatacyjnego w części nieobjętej jeszcze rekultywacją.

Czy w opisanym przypadku wymagane jest uzyskanie pozwolenia na pobór wód z częściowo zrekultywowanego zbiornika poeksploatacyjnego oraz odprowadzanie ścieków przemysłowych (wód popłucznych) do tego zbiornika?

Czy też należy uznać, że mamy do czynienia z czynnym zakładem górniczym i nie stosujemy w tym przypadku regulacji wynikających z przepisów ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - dalej pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX