Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE nabywa towary od firmy W będącej podatkiem VAT w Polsce. Następnie firma X sprzedaje zakupione towary spółce zagranicznej Y będącej podatnikiem VAT UE w innym kraju Unii Europejskiej. Następnie firma Y sprzedaje zakupione towary firmie Z, która jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w tym samym kraju Unii Europejskiej, co firma Y. Towary są odbierane przez firmę X od sprzedawcy (firmy W) i transportowane przez firmę X bezpośrednio do ostatecznego nabywcy towaru, czyli do firmy Z.

Czy w takim przypadku firma polska X ma prawo zastosować stawkę VAT 0%, wystawiając fakturę spółce zagranicznej Y?

Jeśli tak, to jakie musi spełnić warunki i jak udokumentować tą transakcję, aby skorzystać z prawa zastosowania stawki VAT 0%?

Czy sytuacja będzie wyglądać inaczej, jeśli firma Z jest zarejestrowana i usytuowana w innym kraju niż firma X i Y?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?