Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obiekt stawowy istnieje od trzydziestu kilku lat. Zasilany był wodę z rowu melioracyjnego "Dopływ spod Lutówka". Woda z tego rowu grawitacyjnie wpływała do rowu melioracji wodnych szczegółowych. Rów melioracji wodnych szczegółowych zlokalizowany jest na działce właściciela stawów. Z tego rowu poprzez mnich woda była kierowana na stawy, gdzie była gromadzona. Na rowie nie występuje piętrzenie, a jedynie zatrzymywanie wody. Właściciel stawów obecnie stara się o kolejne pozwolenia na pobór wody na potrzeby stawów rybnych. W międzyczasie rów melioracyjny "Dopływ spod Lutówka" stał się ciekiem naturalnym.

Czy woda z ww. cieku grawitacyjnie wpływająca do rowu melioracji wodnych szczegółowych i kierowana poprzez mnich na stawy jest wodą powierzchniową?

Czy w związku z tym właściciel stawów powinien opracować instrukcję gospodarowania wodą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?