Czy, w opisanej sytuacji, starosta powinien pobrać opłatę skarbową za zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz wezwać wnioskodawcę do uiszczenia nowej opłaty rejestracyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy opłata rejestracyjna wniesiona przez wnioskodawcę w 2009 r. za zmianę pozwolenia zintegrowanego pozostaje, w przypadku gdy marszałek wydał decyzję, którą organ odwoławczy uchylił i przekazał do ponownego rozpatrzenia, po czym marszałek wydał nową decyzję, którą to z kolei uchylił Minister Środowiska i sprawa o wydanie pozwolenia zintegrowanego skierowana została do starosty?

Czy w tej sytuacji starosta powinien pobrać opłatę skarbową za wydanie decyzji oraz wezwać wnioskodawcę do uiszczenia nowej opłaty rejestracyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX