Czy w opisanej sytuacji podatnik utracił prawo do zwolnienia z podatku, bo w przypadku kilku transz przekroczony już został okres 6 miesięcy na złożenie deklaracji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w drodze procesu sądowego uzyskał zachowek po zmarłym dziadku. W terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku sądowego złożył deklarację SD-Z2, w której wykazał całą zasądzoną mu kwotę zachowku. Jednakże wypłata zachowku następowała transzami na przestrzeni 2 lat. Urząd uznał, że złożona deklaracja SD-Z2 jest deklaracją złożoną przed momentem powstania obowiązku podatkowego a zatem jest błędna i podatnik powinien złożyć jej korektę a następnie złożyć deklaracje dla każdej otrzymanej transzy.

Czy w tej sytuacji podatnik utracił prawo do zwolnienia z podatku, bo w w przypadku kilku transz przekroczony już został okres 6 miesięcy na złożenie deklaracji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX