Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co należny zrobić, gdy inwestor wystąpił z wnioskiem do wójta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny ze złoża, które położone jest na działce przylegającej do drogi gminnej - gruntowej, która zaczyna i kończy się "ślepo" duktami leśnymi?

Nadmieniam, że organ wydał raz przedmiotową decyzję i odwołały się od niej Lasy Państwowe powołując się na brak drogi wjazdowej i wyjazdowej i SKO uchyliło przedmiotową decyzję m. in ze względu na brak drogi. Inwestor wystąpił z wnioskiem do Lasów Państwowych o ustalenie służebności drogowej dla przedmiotowych dróg i we wniosku wskazał, że przedmiotowa działka będzie użytkowana rolniczo, a LP odmówiły mu służebności, gdyż ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l. pozwala mu dojeżdżać do terenów wykorzystywanych rolniczo.

Czy w tym przypadku należy odmówić wydania decyzji ooś, czy wydać ponownie pozytywną decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację