Nowość Czy w okresie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku pracodawca ma zapewnić pracę zgodnie z warunkami wskazanymi w oświadczeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sikorska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatel Gruzji chce podjąć pracę na podstawie umowy zlecenie. Pracodawca będzie składał dla niego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w Urzędzie Pracy na okres 2 lat : 120 godzin w miesiącu x stawka 27,70. Pobyt w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego.

Czy po miesiącu wykonywania zlecenia obywatel Gruzji może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (w załączniku nr 1 pracodawca zadeklaruje wynagrodzenie za umowę zlecenie na warunkach: stawka: 27,70 i 40 godzin pracy tygodniowo) i wówczas jego praca i pobyt będą legalne przy założeniu, że nie ma braków formalnych i wniosek jest kompletny aż do momentu wydania decyzji?

Czy w okresie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku pracodawca ma zapewnić pracę zgodnie z warunkami wskazanymi w oświadczeniu - to jest dokładnie 120 godz. miesięcznie czy w załączniku nr 1 to jest dokładnie 40 godz. tygodniowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX