Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 3 maja 2020 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi klientów przez urzędy wojewódzkie, delegatury i urząd do spraw cudzoziemców z powodu epidemii koronawirusa. Pracownicy – obywatele Ukrainy - zatrudnieni na podstawie umowę o pracę, którzy mieli m.in. prawo pobytu w ramach ruchu bezwizowego oraz kandydaci na pracowników, którzy nie mają możliwości złożenia wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę bezpośrednio w wielkopolskim urzędzie wojewódzkim, żeby móc otrzymać potwierdzającą pieczątkę w paszporcie.

Czy osoby te mogą posługiwać się potwierdzeniem odbioru listu z Poczty Polskiej otrzymanego z wojewódzkiego urzędu w związku z wysłaniem wniosków pocztą tradycyjną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?