Czy w ogłoszeniu o konkursie na dyrektora publicznego przedszkola należy zawrzeć wymóg złożenia oświadczenia dotyczącego... - OpenLEX

Czy w ogłoszeniu o konkursie na dyrektora publicznego przedszkola należy zawrzeć wymóg złożenia oświadczenia dotyczącego spełnienia obowiązku związanego z oświadczeniem lustracyjnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola publicznego powinien znaleźć się zapis o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 lit. k rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX