Czy w odległości ok. 3 m od elewacji można umiejscowić trafostację, która ma wysokość mniejszą niż 3 m?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dot. § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030) "Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych."

Czy w pasie tym, w odległości ok. 3 m od elewacji, można umiejscowić trafostację, która ma wysokość mniejszą niż 3 m?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX