Czy w obowiązującym stanie prawnym nie ma możliwości, aby inny organ niż wójt wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w obowiązującym stanie prawnym nie ma możliwości, aby inny organ niż wójt wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Wydana została negatywna decyzja środowiskowa, mimo iż postanowienie RDOŚ i PPIS były pozytywne - działalność nie stanowi uciążliwego źródła. Natomiast wójt powołuje się na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, iż nie może być tam działalność usługowa nie uciążliwa. Inwestor zaskarżył decyzję i trafiła ona do SKO. Po rozpatrzeniu materiałów SKO przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia i znów została wydana decyzja negatywna. Następnie ponownie została zaskarżona i znów trafiła do SKO.

W jaki sposób należy rozwiązać ten problem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX