Czy w nowej placówce nauczyciel musi złożyć wniosek o kontynuację stażu, czy wystarczy pozytywna ocena dorobku zawodowego, zaświadczenie z poprzedniej szkoły oraz plan rozwoju?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel do dnia 31.10.2022 r. zatrudniony był w szkole A, w której realizował staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (staż rozpoczął we wrześniu 2019 r.). Od 01.11.2022 r. został zatrudniony w szkole B, w której chciałby kontynuować staż. Czy musi złożyć wniosek o kontynuację stażu, czy wystarczy pozytywna ocena dorobku zawodowego, zaświadczenie z poprzedniej szkoły oraz plan rozwoju? Jeżeli jest to wymagane, to w jakim terminie należy złożyć wniosek lub plan rozwoju oraz kiedy należy przydzielić opiekuna stażu (od momentu zatrudnienia z dniem 01.11.2022 r. czy dopiero po otrzymaniu oceny dorobku zawodowego i zaświadczenia z poprzedniej szkoły)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX