Czy w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego powinien być zatrudniony dyrektor?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba prowadząca niepubliczny punkt przedszkolny musi zatrudnić w nim dyrektora. Rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania nie wskazuje takiego stanowiska.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX