Czy w myśl art. 8 ust. 3 u.p.s. dodatek mieszkaniowy należy potraktować jako dochód czy jako źródło utracone?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Aptowicz Damian
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X wynajmowała mieszkanie, na które miała przyznany dodatek mieszkaniowy do września 2023.

W sierpniu został wypłacony dodatek mieszkaniowy, jednak Pani X oświadczyła, że zmieniła adres zamieszkania, w związku z czym, wystąpiono do właściciela mieszkania o zwrot wypłaconego dodatku mieszkaniowego. W sierpniu pani X zgłosiła się do OPS o pomoc w formie zasiłku okresowego.

Czy w myśl art. 8 ust. 3 u.p.s. dodatek mieszkaniowy należy potraktować jako dochód czy jako źródło utracone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX