Czy w myśl art. 7 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podlega zwolnieniu od zapłaty opłaty skarbowej za udzielenie pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w myśl art. 7 pkt 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podlega zwolnieniu od zapłaty opłaty skarbowej za udzielenie pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX