Czy w MPZP można zawrzeć zapis dotyczący utrzymania istniejącego zadrzewienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Czy w MPZP można zawrzeć zapis dotyczący utrzymania istniejącego zadrzewienia?

Na działce objętej procedurą planistyczną istnieje szpaler drzew (nie jest objęty ochroną). W projekcie MPZP określono w tym miejscu pas zieleni urządzonej. Nie jest to jednak wystarczający zapis, ponieważ właściciel nieruchomości może wyciąć istniejący drzewostan i w to miejsce ewentualnie wprowadzić nowe, niewielkie nasadzenia, które w żaden sposób nie zrekompensują istniejącej roślinności.

Czy jest możliwość zastosowania w MPZP zapisu dotyczącego zachowania istniejącego drzewostanu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX