Czy w momencie uzyskania renty należy z tym dniem rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dzień 01.10.2022 r. był ostatnim dniem pobierania zasiłku rehabilitacyjnego przez pracownika naszej placówki. W tej chwili czeka on na decyzję w sprawie przyznania renty chorobowej. Pracownik ten, aby usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy, przebywa od dnia 2.10.2022 r. na zwolnieniu lekarskim (niepłatnym). Czy taka forma usprawiedliwienia jego nieobecności w pracy, do czasu przynania renty, jest odpowiednia? Czy w momencie uzyskania renty powinniśmy z tym dniem rozwiązać umowę o pracę z tym pracownikiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX