Czy w momencie uchwalenia mpzp ulega obniżeniu wartość nieruchomości, gdy dla nieruchomości została wydana decyzja wz, a plan... - OpenLEX

Czy w momencie uchwalenia mpzp ulega obniżeniu wartość nieruchomości, gdy dla nieruchomości została wydana decyzja wz, a plan nie przeznacza tej nieruchomości do terenów budowlanych lecz pod tereny rolne lub zielone bez prawa zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w momencie uchwalenia planu miejscowego ulega obniżeniu wartość nieruchomości gdy:

- dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy (nie ma jeszcze pozwolenia na budowę) a plan nie przeznacza tej nieruchomości do terenów budowlanych lecz pod tereny rolne lub zielone bez prawa zabudowy;

- nieruchomość w nieobowiązującym planie ogólnym (uchylonym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) przeznaczona była pod teren usług lub zabudowy mieszkaniowej a sporządzany plan przeznacza tą nieruchomość pod tereny rolne lub zielone bez prawa zabudowy (zgodnie ze studium)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?